/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Výcvikový deň KCHHS /2.4.2023/ – vyhodnotenie

V nedeľu  2.4.2023 sa priam za ideálneho počasia uskutočnil plánovaný výcvikový deň KCHHS v poľovnom revíri PZ. Járč Hájske, ktorý bol zameraný hlavne na hľadanie, vystavovanie, postupovanie, kľud pred pernatou zverou a kľud po výstrele. Zmyslom tohto podujatia bolo oboznámenie a príprava na skúšky vlôh stavačov pre začínajúcich...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 61 komentárov

XXXII. Klubové výstavy stavačov – POZOR ZMENA MIESTA KONANIA !!!

Vzhľadom na organizačné problémy bola výstava presunutá na iné miesto. Nižšie v propozíciách sú aktuálne informácie ktoré platia Radošina – 20. máj 2023 areál Poľovníckeho združenia Havran I Radošina (okres Topoľčany)   Online prihlásenie bude možné od 1.3.2023 na www.onlinedogshows.sk. Platba v deň výstavy NIE JE možná,...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Výcvikový deň ku skúškam vlôh stavačov

Usporiada dňa 2.4.2023 v Hájskom výcvikový deň ku skúškam vlôh stavačov v revíri PZ Járč Hájske. Výcvikový deň bude zameraný na vystavovanie, pokoj pred zverov, hľadanie , pokoj po výstrele. Kompletné propozície stiahnuť
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Skúšky vlôh stavačov – SVS

KCHHS, OPK  Šaľa  v spolupráci s PZ Járč Hájske  usporiada dňa 22.4.2023 t.j. v sobotu SVS v revíri PZ Járč Hájske , na ktoré Vás na základe vopred zaslanej písomnej prihlášky pozývame.  Prihlášku Vás žiadame zaslať  výcvikárovi KCHHS  na e-mail: jozefpopelka44@gmail.com Zraz účastníkov skúšok je ...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 1 komentárov

Výročná členská schôdza 2023

Klub chovateľov hrubosrstých stavačov pozýva všetkých členov klubu na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 26.3.2023 o 09.30hod v reštaurácii Penzión Hoffer Hlohovecká cesta 748, Nitra- časť Zbehy.   Program VČS: otvorenie schôdze a privítanie účastníkov návrh a schválenie programu voľba pracovného predsedníctva a zapisovateľa voľba...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 4 komentárov

Klubové akcie KCHHS na rok 2023:

Klubové akcie KCHHS na rok 2023: – 26.3.2023 Výročná členská schôdza KCHHS, miesto zatiaľ neurčené – 20.5.  2023  Klubová výstava hrubosrstých stavačov, CAC, BOB, KV, miesto  Zlatno , okres  Zlaté Moravce – 22.4.2023  SVS  –  Hájske,  OPK Šaľa – 27.5.2023 FSS  –  Nitra, OPK...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Klubová súťaž o najlepšieho vodiča a vystavovateľa za rok 2022

Vážení členovia, tak, ako po minulé roky, aj v tomto roku máte možnosť prihlásiť sa do súťaže o najlepšieho vodiča a o najlepšieho vystavovateľa za rok 2022. Potrebné doklady prosíme zaslať mailom na adresu barantal77@gmail.com, najneskôr do 27. februára  2023. Kompletné kritériá pre súťaž...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 72 komentárov

PF 2023 !!!

/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Členské poplatky na rok 2023

Vážení členovia KCHHS,  Pripomíname úhradu členských poplatkov na rok 2023.  Uhradiť ich môžete na číslo účtu:  IBAN: SK79 0900 0000 0002 5145 2845  SWIFT: GIBASKBX  Členský poplatok je na rok:  vo výške 10,- EUR pre člena SPZ  vo výške 12,- EUR pre nečlena SPZ ...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 76 komentárov

Chovné jesenné skúšky stavačov, Veľké Úľany, 1.10.2022

V prvú októbrovú sobotu v revíri Poľovníckeho združenia Zlatý Bažant vo Veľkých Úľanoch zorganizoval náš klub poslednú klubovú akciu v tomto roku. Boli ňou chovné jesenné skúšky stavačov. Spolu s nami sa na rovnakom mieste konali ešte ďalšie dve kynologické podujatia, a síce dvojdňový...
ďalej
1 2 3 4 5 6 7 12