Ako byt členom KCHHS

Klubu chovateľov hrubosrstých stavačov združuje chovateľov, vlastníkov a držiteľov ako aj všetkých záujemcov o chov, výcvik a držanie NDS a PP.

Klub pôsobí na území SR. Členom klubu môže byť každý občan Slovenskej republiky. Príslušníci iných štátom môžu byť členmi klubu neplynú však pre nich práva a povinnosti vyplývajúce zo stanov časti V. článkov 1a a 2 b. Členstvo v klube je dobrovoľné. Povinne musí byť členom klubu majiteľ chovného jedinca, pokiaľ tohto jedinca využíva k reprodukcii.

Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor chovateľského klubu.

Za členstvo v klube sa vyberá členský príspevok a zápisné, ktorého výšku stanovuje členská schôdza. Členský príspevok je člen povinný zaplatiť do 31.12 predošlého roku.

Písomné prihlášky do klubu sú k dispozícii na RgO SPZ v každom okrese resp. na požiadanie Vám ich zašle matrikár klubu. Prihlášku si môžete stiahnuť aj TU >>>

– Členské                        10,0 €
– Zápisné do KCHHS     7,0 €

IBAN: SK79 0900 0000 0002 5145 2845
BIC: GIBASKBX

Poznámka: „MENO“
VS : 1012

 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku a potvrdenie o platbe zašlite na adresu matrikára klubu:

Matrikár:

Mario Bogi
Email: bogi.mario@zoznam.sk