/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

FSS – 27.5.2023 v PZ Cedroň Čápor, Vyhodnotenie

Farbiarske skúšky stavačov – 27.5.2023 v PZ Cedroň Čápor

Klub chovateľov hrubosrstých stavačov (KCHHS) usporiadal dňa 27.5.2023- v spolupráci OPK Nitra v PZ Cedroň Čápor plánované farbiarske skúšky stavačov (FSS).

Na uvedené skúšky bolo prihlásených 14 stavačov rôznych plemien, z toho 7 nemeckých drôtosrstých stavačov. V deň skúšok nastúpilo 13 stavačov, 1 sa nedostavil. Skúšky posudzovali skúsení rozhodcovia: Martin Adámek, Robert Ďurík, Gabriel Skladan pod vedením hlavného rozhodcu Jozefa Popelku.

Podmienky na skúšky v uvedený deň boli perfektné, počasie prialo, terén výborný. Po porade rozhodcov, bol vyhlásený nástup na skúšky. Nastúpených privítal predseda KCHHS p. Martin Barantal, zaprial účastníkom veľa šťastia a odovzdal slovo p. Ladislavovi Banásovi ml., ktorý sa prihovoril v mene OPK Nitra. Po úvodných slovách sa prihovoril zúčastneným aj hlavný rozhodca, dal vylosovať poradové čísla a oboznámil prítomných s priebehom skúšok. Po zahájení sa účastníci pobrali do revíru.

Po predstavení sa účastníkov rozhodcom pristúpili rozhodcovia k posudzovaniu jednotlivých disciplín.

Začalo sa posliedkou a postupne sa v priebehu dňa preskúšali všetky disciplíny. Poslednou disciplínou bola práca na nepofarbenej stope. Potešujúce bolo, že popri práci na remeni, rozhodcovia mohli posúdiť aj prácu stavačov vedených aj ako hlásič a oznamovač. Niektorým psíkom sa darilo trošku lepšie, niektorým trošku menej, čo však rozhodcovia síce prísne, ale spravodlivo ohodnotili známkami, ktoré určili konečné poradie. Po ukončení skúšok sa všetci presunuli na chatu domáceho PZ, kde nás všetkých čakalo perfektné občerstvenie. Rozhodcovia spočítali získané body, určili poradie, pozapisovali známky do rodokmeňov, vypísali diplomy, vyhlásili výsledky.

Tieto FSS sa podarilo vyhrať členovi KCHHS Patrikovi Hudecovi so svojim drôtosrstým stavačom, ktorého nielen perfektne pripravil na skúšky, ale aj perfektne ho predviedol. Ukážková bola ich spolupráca nielen na posliedke, ale aj na nepofarbenej stope, kde bol psík vedený ako oznamovač, za čo sa im podarilo získať body navyše, a to rozhodlo o ich víťazstve. Potešujúce je, že všetci zúčastnení skončili v prvej cene! Snáď pomohli aj výcvikové dni, ktoré organizuje náš klub pred jednotlivými skúškami a kde si môžu všetci prítomní pod vedením skúsených vodičov zopakovať jednotlivé disciplíny.

Rád by som poďakoval v prvom rade domácemu PZ Cedroň Čápor, ktorý nám prepožičali revír, v ktorom náš klub KCHHS usporiadal tieto skúšky, všetko bolo na vysokej úrovni, či terén, či občerstvenie, či pomocníci, ktorí pomáhali v lese rozhodcom pri prenášaní zveri, ďalej OPK v Nitre, ktorá sa spolupodieľala na organizovaní týchto skúšok, sponzorom ktorí venovali vecné dary výhercom, ale najmä vodičom a ich zverencom, ktorí sa zúčastnili týchto skúšok. Dúfam, že sa im páčilo a verím, že sa uvidíme aj na ďalších skúškach a súťažiach organizovaných našim klubom KCHHS!

PS.: Dovoľte mi prosím ešte jeden postreh. Skúšok sa zúčastnila aj mladučká Barborka Kováčová, dcéra  člena nášho klubu KCHHS Milana Kováča so svojou sučkou nemeckého drôtosrstého stavača. Ich radosť zo skúšok a prežívanie jednotlivých disciplín sa nedala prehliadnuť. Po ukončení skúšok veru padli aj nejaké tie kvapky sĺz. Tentokrát to však boli slzy šťastia z úspešne ukončených skúšok! Spolu s ňou sa tešila aj početná korona, ktorá sa na nich prišla pozrieť. Za predvedený výkon dostala  mimoriadne ocenenie pre najmladšiu vodičku od OPK Nitra, aj od nášho klubu KCHHS. Barborka sľúbila, že práci s „drôťakmi“ sa bude aj naďalej venovať a ja verím, že sa s ňou budem stretávať na ďalších našich akciách, či už ako rozhodca, alebo aj ako konkurent, vodič na skúškach.

Slovenskej kynológii zdar!                                                         Mgr. Gabriel Skladan

SHARE THIS