Štandard

98 – Deutscher Drahthaar

Nemecký drôtosrstý stavač

Pôvod: Nemecko
Dátum vydania platného štandardu: 25. 10. 2000
Použitie: Tak, ako to zodpovedá jeho určeniu mnohostranne využiteľného poľovného psa, musí mať všetky vlohy vyžadované od nemeckého drôtosrstého stavača a byť použiteľný pre všetky práce na poli, v lese a vo vode pred i po výstrele.
Krátky prehľad histórie: Ide o drôtosrstého stavača, ktorého po chovateľských začiatkoch koncom 19. storočia (Griffon Korthals) na základe myšlienok “Hegewalda” (Sigismunda, slobodného pána zo Zedlitzu a Neukirchu) chovali od začiatku 20. storočia v súlade s jednoznačne vyjadreným cieľom, ktorým bol povahovo stabilný a výkonný drôtosrstý poľovne upotrebiteľný pes nemeckého pôvodu. Podľa princípu “cez výkon k typu” a pri dôslednom dodržiavaní chovateľskej slobody z najlepšieho drsnosrstého materiálu (Pudelpointer, Griffon Korthals, nemecký ostro srstý stavač) s pridaním nemeckého krátkosrstého stavača vznikol v krátkom čase poľovne upotrebiteľný pes, ktorý sa osvedčil svojim praktickým, voči počasiu odolným osrstením a mnohostrannosťou vo všetkých oblastiach poľovníckej praxe. Tieto vlastnosti urobili z nemeckého drôtosrstého stavača za niekoľko desaťročí najobľúbenejšieho a najosvedčenejšieho z veľkých poľovných psov v Nemecku a mnohých ďalších krajinách sveta.

Celkový vzhľad: Stavač ušľachtilého vzhľadu, s tvrdým, kožu dokonale chrániacim osrstením, s pozorným a energickým výrazom. Jeho pohyb má byť silný, výdatný, priestranný, plynulý a harmonický.

Dôležité proporcie: Dĺžka tela a výška v kohútiku majú byť pokiaľ možno rovnaké. Dĺžka tela môže presahovať výšku v kohútiku o 3 cm.
Povaha a správanie: Stabilná, dobre sa ovláda, je vyrovnaný, nemá strach pred zverou, nie je plachý ani agresívny.

Hlava: Zodpovedá veľkosti tela a pohlaviu. Línie hlavy mierne divergentné
(rozbiehavé).
Temeno
Lebka: Plochá, iba z bokov mierne zaoblená, primerane široká, výrazné nadočnicové oblúky.
Čelový sklon: Jasne vyznačený.
Tvárová časť
Ňucháč: Silná pigmentácia zodpovedá farbe osrstenia. Dobre otvorené nosné dierky.
Papuľa: Dlhá, široká, mocná a hlboká. Mierne rímsky nos.
Pysky: Tučné a priliehavé, nemajú prevísať. Dobrá, farbe srsti zodpovedajúca pigmentácia.
Čeľuste a chrup: Veľké zuby. Silné čeľuste s perfektným pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, horný rad rezákov bez medzery presahuje spodný a zuby sú kolmé k čeľusti. 42 zubov podľa zubnej normy.
Oči: Pokiaľ možno tmavé, ani zapadnuté ani vypúlené, so živým, pozorným výrazom. Priliehavé, dobre pigmentované viečka.
Uši: Stredne veľké, vysoko a široko nasadené a nie stočené.
Krk: Stredne dlhý, svalnatý, mierne vyklenutá šija, suchá línia hrdla.

Telo
Horná línia: Rovná, mierne klesá.
Kohútik: Výrazný.
Chrbát: Pevný, svalnatý.
Bedrá: Krátke, široké, svalnaté, široká panva.
Kríže: Dlhé a široké, mierne klesajú a sú svalnaté.
Hrudník: Široký a hlboký s výrazným predhrudím a ďaleko dosahujúcou hrudnou kosťou. Rebrá dobre klenuté.
Spodná línia: V elegantnom oblúku smerom dozadu mierne vtiahnutá, suchá.
Chvost: Pokračuje v línii chrbta, nesený pokiaľ možno horizontálne alebo len mierne nahor. Nemá byť vztýčený, ani hrubý alebo tenký. Pre potreby poľovačiek zmysluplne skrátený. V zemiach, kde je kupírovanie zakázané, sa môže ponechať v prirodzenej dĺžke. Má dosahovať po päty a byť nesený rovno alebo mierne šabľovite.

Končatiny
Predok:
Všeobecne: Pri pohľade spredu rovné a paralelné končatiny, zboku stoja dobre pod telom. Vzdialenosť od zeme po lakte má byť približne taká istá ako od lakťov po kohútik.
Plecia: Šikmé, dozadu položené lopatky s mohutným svalstvom. Dobré zauhlenie lopatky a ramená.
Ramená: Pokiaľ možno dlhé, so suchým svalstvom.
Lakte: Priliehajú k telu, ani vtočené ani vytočené. Dobre zauhlené.
Predlaktia: Suché, zvislo stojace, so silnými kosťami.
Kĺby nadprstia: Mocné.
Nadprstia: Mierne dopredu zošikmené.
Predné labky: Oválne, s dobre uzavretými prstami a dostatočne tučnými, odolnými a dobre pigmentovanými vankúšikmi. V pohybe paralelné, ani vtočené ani vytočené.
Zadok
Všeobecne: Končatiny pri pohľade zozadu rovné a paralelné. Dobre zauhlené kolená a päty. Mohutné kosti.
Stehná: Dlhé, široké a svalnaté, správne zauhlené stehná a panva.
Kolená: Mocné, dobre zauhlené.
Predkolenia: Dlhé, svalnaté a šľachovité.
Päty: Mocné.
Podpätia: Krátke a zvislé.
Zadné labky: Oválne s dobre uzavretými prstami a tučnými, hrubými, odolnými a dobre pigmentovanými vankúšikmi. Sú paralelné v pokoji aj v pohybe, ani vtočené ani vytočené.
Pohyb: Vykračuje ďaleko, s dobrým záberom, predné aj zadné končatiny vykračujú rovno a paralelne, pri dobrom držaní.
Koža: Pevná, priliehajúca, bez záhybov.
Osrstenie
Srsť: Drôtovitá, tvrdá, priliehajúca a hustá. Krycia srsť je asi 2 – 4 cm dlhá, podsada je hustá a odpudzuje vodu. Obrysy tela nesmú byť prekryté dlhou srsťou. Hustá a pevná srsť má dobre chrániť pred vplyvom počasia a zraneniami. Spodné časti končatín, hrudníka a brucha majú kratšiu, pritom však hustú srsť, hlava a uši sú pokryté hustou, krátkou, nie mäkkou srsťou. Výrazné obočie a tvrdá, nie príliš dlhá brada podčiarkujú energický výraz.
Farba:
– hnedý beloš, s platňami alebo bez,
– čierny beloš, s platňami alebo bez,
– hnedý s alebo bez škvrny na hrudi,
– svetlý beloš
Iné farby nie sú prípustné.
Veľkosť
Výška v kohútiku: psy: 61-68 cm, sučky: 57-64 cm.
Chyby: Každá odchýlka od uvedených bodov sa pokladá za chybu, ktorej posúdenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.
Hrubé chyby:
– krátka alebo úzka, špicatá papuľa,
– slabý zhryz,
– veľmi voľné viečka,
– prepadnutý, kaprí chrbát,
– silne prestavaný jedinec,
– veľmi vytočené alebo vtočené lakte,
– zadné končatiny v tvare písmena O, kravský, úzky postoj, v postoji i v pohybe,
– sústavný mimochod v kroku i kluse, strnulý, cupitavý pohyb,
– riedka srsť, chýbajúca podsada.
Vylučujúce chyby:
– akákoľvek povahová slabosť, najmä strach zo streľby, zo zveri, agresivita,
nervozita, hryzavosť zo strachu,
– predhryz a podhryz, krížový zhryz, chýbajúce zuby okrem P1, úzko postavené
očné zuby,
– entropium, ektropium, rôzna farba očí,
– vrodený zalomený alebo kýpťový chvost,
– chyby pigmentu.
Poznámka: psy musia mať obidva zjavne normálne vyvinuté semenníky úplne
zostúpené v miešku.