Medzinárodná súťaž hrubosrstých stavačov „Memoriál Bohuslava Zemka“

Medzinárodná súťaž hrubosrstých stavačov „Memoriál Bohuslava Zemka“

25.-26.8.2018
Lesenice, Opatovská Nová Ves

 

Bohuslav Zemko ( 4.6.1949 – 24.3.1998 )
Bohuslav Zemko je našej kynologickej verejnosti známy ako chovateľ a cvičiteľ najme hrubosrstých stavačov, ale bol chovateľom a cvičiteľom jazvečíkov, bretónskych stavačov a iných plemien. Len máloktorý človek vykoná v tak krátkom čase toľko práce, koľko stihol urobiť pán Bohuslav Zemko. Bol zanieteným poľovníkom a kynológom. Ako chovateľ cvičiteľ, vodič a rozhodca z výkonu psov si veľmi rýchlo získal obdiv, úctu i rešpekt. Skromnosť náročnosť na seba i na iných, pracovitosť a čestnosť, to boli tie vlastnosti, ktoré sme u neho obdivovali. V klube hrubosrstých stavačov pracoval vo funkcii poradcu chovu. Tejto práci sa venoval s plným nasadením a jeho cieľom bolo dosiahnuť, aby hrubosrstý stavač v plnej miere konkuroval ostatným plemenám stavačov. Bol jedným z prvých, ktorí sa venovali výcviku a propagácii bretónskeho španiela. Kynológovia ho najviac poznali ako úspešného vodiča psov na vrcholných súťažiach u nás i v zahraničí. Ţiaľ, ťaţká choroba predčasne ukončila jeho plodný ţivot. A práve na jeho pamiatku sa kaţdé dva roky koná Memoriál Bohuslava Zemka.

Propozicia  Memorial_Bohuslava_Zemka 2018

 

Doterajší víťazi:

2000 P. Močidlany
Bora z Forgácsovho hradu – NDS – Juhás Ľuboš

2002 Galanta
Öregtemplomi Flot – NDS – Banás Oto

2004 Galanta
Öregtemplomi Lord – NDS – Banás Oto

2006 Kostoľany p.T.
Lex z Ranče A+B – ČF – Ing. Paluš F.
Klubový víťaz
Blesk z Barbajky – NDS – Blaha Felix

2008 Jarok
Nika z Potôňskej lúky – NKS-  Macák Štefan
Klubový víťaz
Odin II. v. Bockenhagen – NDS – Banás Oto

2010 Holíč
Timur z Tešínovských buků –  ČF – Ing. Jursa J., CSc
Klubový víťaz
Áron zo Záhorských rovín – NDS – Blaha Felix

2012 Galanta
Car z Jedlové strouhy – ČF – Ing. Paluš F.
Klubový víťaz
Gipsi z Feblahu – NDS – Pekar Ján

2014 Dolný Bar
Szántovai Uta – NDS – Lajos Bogdan (Hu)

2016 Jelenec
Szántovai Uta – NDS – Lajos Bogdan (Hu)

2018 Lesenice, Opatovská Nová Ves
Zoldmáli Extreme – MDS – Miczek Zsófia (Hu)
Klubový víťaz
Anka vom Haslinger Haus  – PP –  Ladislav Józsa