/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Výročná členská schôdza 2023

Klub chovateľov hrubosrstých stavačov pozýva všetkých členov klubu na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 26.3.2023 o 09.30hod v reštaurácii Penzión Hoffer

Hlohovecká cesta 748, Nitra- časť Zbehy.

 

Program VČS:

 • otvorenie schôdze a privítanie účastníkov
 • návrh a schválenie programu
 • voľba pracovného predsedníctva a zapisovateľa
 • voľba mandátovej a návrhovej komisie
 • správa mandátovej komisie
 • voľba overovateľov zápisnice
 • správa predsedu klubu, kontrola uznesení z minulého roku
 • správa ekonóma
 • správa matrikára
 • správa výcvikára
 • správa poradcu chovu pre NDS
 • správa poradcu chovu pre PP
 • správa dozornej rady
 • návrhy výboru klubu
 • vyhodnotenie súťaže o najlepšieho pracovného a výstavného jedinca klubu za rok 2022
 • diskusia
 • návrh a schválenie uznesenia z VČS
 • záver

                                                                          Tešíme sa na Vašu účasť!

                                                                                   Výbor KCHHS

Po skončení schôdze sa uskutoční chovný zvod a prehliadka chovných jedincov.

Účasť na zvode je jednou z podmienok pre uchovnenie jedincov (podmienkou pre posúdenie jedinca je predloženie rodokmeňa).       

Zároveň je vítaná aj účasť už chovných jedincov na prehliadke, čo môže napomôcť v ďalšej chovateľskej práci.

Pozvanka PDF

Penzion HOFFER – Link na google mapy

https://goo.gl/maps/Sc7AMoRHt61zN3cg7

Suradnice :   48.333601, 18.005348

Mapka zjazd smer BA – BB

SMER BA-BB

Mapka zjazd smer BB – BA

SMER BB-BA

SHARE THIS


Pridaj komentár