Klubové poplatky

Vážení kolegovia!
Žiadam tých, ktorí majú nedoplatky vedené voči klubu, t.j. členské, zápisné, poplatky za uchovnenie,
využitie v chove nadpočetné štence, atď., aby tieto poplatky uhradili na číslo účtu:

SK7909000000000251452845

Mgr. Gabriel Skladan
finančný hospodár

– Členské
– Zápisné do KCHHS
– Využitie jedinca v chove
– Uchovnenie
– Odporúčanie na párenie
– Nadpočetné šteňa u VSS
– Nadpočetné šteňa u JSS (chovné)

10,0 €
7,0 €
15,0 €
5,0 €
2,0 €
20,0 €
25,0 €  za prvé
35,0 €  za druhé