Chovateľské stanice

“vom Holstef”

Stefan Holényi
Veľký Meder
Tel.: +421 908136767
Email: holstef@gmail.com
web: www.holstef.eu

“od Hudeca”

Patrik Hudec
Tel.: +421 918721442
Email: patohudec49@gmail.com

„Cibukama“

Cibuľa Ján
Nižný Lanec
Tel.: +421 907975810
Email: cibukama@azet.sk
Web.: http://www.cibukama.sk

z Ulanských revírov

Mário Bögi
Pusté Úlany
Tel.: +421 905543371
Email:

 

JägerBunder

Jozef Popelka
Pata
Tel.: +421905743773
Email: popelka.j@pobox.sk