/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 26.03.2023 v Nitre

Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 26.03.2023 v Nitre Prítomní členovia klubu : viď prezenčná listina Program členskej schôdze : otvorenie schôdze a privítanie účastníkov návrh a schválenie programu voľba pracovného predsedníctva a zapisovateľa voľba mandátovej a návrhovej komisie správa mandátovej komisie voľba overovateľov...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

8.10.2023 – SVS v Turni – vyhodnotenie

KCHHS usporiadal dňa 8.10.2023 SVS v Turni. Tieto skúšky sa rozhodol usporiadať KCHHS z dôvodu , že na jar keď boli organizované skúšky vlôh tak niektorí členovia ktorí mali záujem o tieto nemohli prísť z dôvodu  že ich   suky sa hárali. Na tieto skúšky sa nakoniec prihlásilo...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

7.10.2023 JSS so zadávaním titulu CACT, R. CACT – vyhodnotenie

Dňa 7.10.2023  vo Veľkých Úľanoch KCHHS usporiadal klubové jesenné skúšky stavačov so zadávaním titulu CACT, R. CACT. Tieto skúšky prebiehali v poľovnom revíry PZ Zlatý bažant Veľké Úľany, ktoré patrí pod OPK Galanta. V tomto  poľovníckom združení je veľa nadšencov poľovníckej kynológie, a preto keď organizujú   skúšky,...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Propozície na skúšky vlôh stavačov – SVS

KCHHS, OPK Senec v spolupráci s PZ   Tureň Čandal  usporiada dňa 8.10.2023 t.j. v nedeľu  SVS v revíri PS Tureň Čandal, na ktoré Vás na základe vopred zaslanej písomnej prihlášky pozývame.  Prihlášku Vás žiadame zaslať    na e-mail: jozefpopelka44@gmail.com   Zraz účastníkov skúšok bude  na chate PS...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Propozície na JSS (CHJSS hrubosrstých stavačov) s udelením titulu CACT a R. CACT

KCHHS, OPK Galanta v spolupráci s PZ Zlatý Bažant Veľké Úľany  usporiada dňa 7.10.2023 t.j. v sobotu  JSS  v revíri PZ Zlatý Bažant Veľké Úľany, na ktoré Vás na základe vopred zaslanej písomnej prihlášky pozývame. Zraz účastníkov skúšok bude  na poľovníckom dome PZ  Zlatý Bažant...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

15.9.2023 – JSS so zadávaním titulu CACT, R. CACT – vyhodnotenie

Na JSS 15.9.2023 ktoré usporiadal KCHHS v Hájskom sa prihlásilo a nástupilo 7 dvojíc. S toho sa podarilo ukončiť iba 2 dvojiciam. Na prvom mieste skončila suka NDS MÁGOCSI ERDÓSÁRO ABOGÉL s vodičom Róbertom Mučkom l.c. 241bodov CACT a na druhom mieste skončil pes...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Vyhodnotenie – Medzinárodné skúšky stavačov Pole – voda

Vážení priaznivci KCHHS.      KCHHS dňa 26.8.2023 zorganizoval a pripravil v spolupráci s PS Jarok Medzinárodné skúšky stavačov      Pole – voda.  V sobotu ráno  sa všetci účastníci zišli na poľovníckej chate Šarina v Jarku. Na tieto skúšky  bolo prihlásených 24  psov,  ráno na nástup  sa dostavilo 22 psov.  Delegovaný...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

15.09.2023 – JSS (CHJSS hrubosrstých stavačov) s udelením titulu CACT, a R. CACT

 Vec : Propozície na JSS   s udelením titulu CACT, a  R. CACT            (CHJSS hrubosrstých stavačov)   KCHHS, OPK Šaľa v spolupráci s PZ Járč Hájske usporiada dňa 15.09.2023 t.j. v piatok  JSS  v revíri PZ Járč Hájske, na ktoré Vás na základe vopred zaslanej písomnej...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

V súťaži stavačov o Koričov pohár Xl. ročník vyhral náš tím

Vážení priaznivci KCHHS, V dňoch 29.-30.7. 2023 sa uskutočnila súťaž stavačov o Koričov pohár už Xl. ročník, ktorá sa konala už tradične v Budmericiach. Náš klub KCHHS reprezentovali tri dvojice s plemenom nemeckého hrubosrstého stavača (NDS). Víťazom Xl. ročníka o pohár Mariána Koriča sa...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Medzinárodné skúšky stavačov Pole – Voda s udeľovaním CACIT, R CACIT, CACT, R CACT

SPZ, Klub chovateľov hrubosrstých  stavačov OkO SPZ Nitra v spolupráci s PS Jarok usporiada v dňoch 26.8.2023 Medzinárodné skúšky stavačov Pole–Voda s udeľovaním CACIT, R CACIT, CACT, R CACT v poľovnom revíry PS Jarok   KCHHS, OPK  Nitra  v spolupráci s PS  Jarok  usporiada dňa 26.8.2023 t.j....
ďalej
1 2 3 4