Výcvikové dni 2024

08.05.2024 – Zameranie výcviku : výcvik na farbiarske skúšky stavačov
PZ Cedron – čápor

viac informácii poskytne:
Jozef Popelka
Mobil: +421905743773
Email: jozefpopelka44@gmail.com