/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Vyhodnotenie – Medzinárodné skúšky stavačov Pole – voda

Vážení priaznivci KCHHS.

     KCHHS dňa 26.8.2023 zorganizoval a pripravil v spolupráci s PS Jarok Medzinárodné skúšky stavačov      Pole – voda.  V sobotu ráno  sa všetci účastníci zišli na poľovníckej chate Šarina v Jarku. Na tieto skúšky  bolo prihlásených 24  psov,  ráno na nástup  sa dostavilo 22 psov.  Delegovaný  rozhodcovský zbor ma tieto skúšky bol  v zložení hlavný rozhodca – Jozef Popelka,  Ján Kolenič,  František Mešťánek, Ľuboš Juhás,  Ladislav Gáll ,Mgr. Gabriel Skladan,  Josef Tinka CZ,                 Vítezslav  Šesták CZ.  Posudzovanie  jednotlivé disciplíny mali  rozdelené nasledovne   Juhás, Tinka CZ – veľké pole/ Popelka, Kolenič – malé pole/ Mešťánek, Šesták CZ – sliedenie v tŕstí so živou kačicou/ Gáll, Skladan – prinášanie kačice z hlbokej vody, sliedenie v tŕstí, dohľadávanie  zastrelenej kačice v tŕstí. Celkovo z nastúpených 22 štartujúcich ukončilo túto skúšku 16 štartujúcich a 6 štartujúcich neobstálo . Výsledková tabuľka je priložená.

     Na záver chcem poďakovať PS  Jarok za poskytnutie revíru , zázemie  a priestorov, ktoré sme mohli využívať počas celého dňa a samozrejme za perfektný bufet. Veríme, že v ďalšej spolupráci  budeme pokračovať  aj do budúcnosti . Ešte raz veľká vďaka PS  Jarok.   Tiež v nemalej miere patrí veľká vďaka aj sponzorom: TOPEC, Top Vet, TEKRO Nitra s.r.o., Chateau Topoľčianky. Taktiež poďakovanie patrí  aj   Sabine Fetai, ktorá nám túto peknú akciu nafotila a zachytila veľmi pekné momenty  psov pri práci.   Veľká  vďaka  patrí výboru  KCHHS, všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na prípravách skúšok a priložili pomocnú ruku počas skúšok .

 

Jozef Popelka

výcvikár KCHHS

 

SHARE THIS