/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

15.9.2023 – JSS so zadávaním titulu CACT, R. CACT – vyhodnotenie

Na JSS 15.9.2023 ktoré usporiadal KCHHS v Hájskom sa prihlásilo a nástupilo 7 dvojíc. S toho sa podarilo ukončiť iba 2 dvojiciam.
Na prvom mieste skončila suka NDS
MÁGOCSI ERDÓSÁRO ABOGÉL s vodičom Róbertom Mučkom
l.c. 241bodov CACT a na druhom mieste skončil pes ELLO JägerBunder s vodičom Jozefom Popelkom v l.c. 239bodov R. CACT.
2 dvojice neobstali na vystavovaní. 2 na kludoch pred pernatou a jedna dvojica odstúpila.

Posudzovali HR. Ladislav Gáll a jeho kolega Mgr. Gabriel Skladan.

SHARE THIS