/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Farbiarske skúšky stavačov FSS – 25.05.2024

Klub chovateľov hrubosrstých stavačov Vás srdečne pozýva na farbiarske skúšky stavačov,ktoré usporiada dňa 25.05.2024 t.j. v Sobotu.
Prihlášku Vás žiadame posielať na e-mail: jozefpopelka44@gmail.com
Zraz účastníkov bude na chate PZ Cedroň Čápor.
Kontaktná osoba: Jozef Popelka – 0905 743 773 , Mgr. Martin Barantal – 0905 781 052

PROGRAM

● 07:30 – zraz účastníkov, prezentácia, veterinárna prehliadka

● 08:00 – otvorenie skúšok, žrebovanie, odchod do revíru

● 14:00 – vyhodnotenie a ukončenie skúšok

ŠTARTOVNÝ POPLATOK
Ak je vodič ČLEN KCHHS, alebo z okresu OPK Nitra: 40 €
Ak vodič NIE JE ČLEN KCHHS, alebo je z iného okresu: 50 €
Štartovný poplatok sa uhrádza na účet KCHHS – IBAN: SK79 0900 0000 0002 5145 2845

Č.Ú: 0251452845/0900

Pri platbe do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko vodiča, ktorý bude na skúškach viesť psa, a VARIABILNÝ SYMBOL: 052524

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE: 17.05.2024 (Piatok)

Ak vodič neodovzdá prihlášku do termínu uzávierky, alebo do tohto dátumu neuhradí skúšobný poplatok, rozhodne o pripustený ku skúške organizátor, pričom sa účastníkoviz vyšuje skúšobný poplatok o 5 €.
Prihláška sa považuje za záväznú, až po uhradení skúšobného poplatku. Úhrada poplatku svedčí o záväznom a serióznom prihlásení psa na skúšky.

V prípade ak ste prihlásený a skúšok sa nemôžete z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť, oznámte to obratom telefonicky na tel.číslo: 0905 743 773 – Jozef Popelka, alebo emailom na adresu: jozefpopelka44@gmail.com.

Skúšať sa bude podľa platného skúšobného poriadku pre FSS.
Vodič psa musí mať so sebou preukaz o pôvode psa, veterinárny preukaz s platným očkovaním. Musí byť poľovnícky ustrojený a mať so sebou všetky potrebné pomôcky a doklady. Vodič psa je povinný mať u seba poľovnú zbraň a potrebný počet nábojov, alebo si zabezpečiť pre tento účel strelca. Skúšky sa konajú za každého počasia. V prípade neúčasti na skúškach, nie je nárok na vrátenie skúšobného poplatku. Vodič sa stará v priebehu skúšok o kŕmenie psa sám a ručí za škody ním spôsobené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, alebo poranenie psa. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícii. KCHHS uprednostní na skúškach členov klubu a plemená psov zastrešené Klubom chovateľov hrubosrstých stavačov.

Tešíme sa na Vašu účasť na uvedenom kynologickom podujatí!

Poľovníckej kynológii zdar!

Mgr. Martin Barantal

predseda KCHHS

 

SHARE THIS