/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

8.10.2023 – SVS v Turni – vyhodnotenie

KCHHS usporiadal dňa 8.10.2023 SVS v Turni. Tieto skúšky sa rozhodol usporiadať KCHHS z dôvodu , že na jar keď boli organizované skúšky vlôh tak niektorí členovia ktorí mali záujem o tieto nemohli prísť z dôvodu  že ich   suky sa hárali. Na tieto skúšky sa nakoniec prihlásilo len 5 psov  toho  2x NDS, 1x PP, 2x WKS. Rozhodcovský zbor v zložení hlavný rozhodca Miroslav Rigo a jeho kolega Jozef Popelka videli krásne práce v hľadaní, vystavovaní, postupovaní a vrodenej chuti do práce.

všetkých 5 psov absolvovalo skúšky vlôh stavačov v I. cene.

Veľká vďaka patrí PS Čandal Tureň za poskytnutý revír a zázemie počas týchto skúšok.

SHARE THIS