/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

7.10.2023 JSS so zadávaním titulu CACT, R. CACT – vyhodnotenie

Dňa 7.10.2023  vo Veľkých Úľanoch KCHHS usporiadal klubové jesenné skúšky stavačov so zadávaním titulu CACT, R. CACT. Tieto skúšky prebiehali v poľovnom revíry PZ Zlatý bažant Veľké Úľany, ktoré patrí pod OPK Galanta. V tomto  poľovníckom združení je veľa nadšencov poľovníckej kynológie, a preto keď organizujú   skúšky,  vždy je to na vysokej úrovni.  Sú tu veľmi príjemní ľudia, ktorí vedia pripraviť výborné občerstvenie, ale aj  zabezpečiť veci  a revír na skúšky. Veľmi rád sa tam vraciam , a ešte radšej som keď tam náš klub chovateľov hrubosrstých stavačov môže usporiadať skúšky.  V sobotu ráno nastúpilo na skúšky osem psov. Na tieto skúšky boli vydelegovaný z SPZ  rozhodcovia , Hlavný rozhodca Mgr. Martin Barantal, Miroslav Rigo, čakateľ Róbert Vejčík.   Skúšky prebiehali v poraste repky , a strnisku s medziplodinami. Počasie bolo slnečné s dobrým vetrom.  Predvedení psi ukázali veľmi dobrú úroveň pripravenosti na tieto skúšky. Pre rozchodov ako aj koronu bolo lahodné a príjemné pozerať na  veľmi peknú prácu psov  v poli, výborná  práca  s nosom a perfektné vystavovanie psov. Myslím si, že  na takýchto jedincoch je možné stavať,  a budú prínosom  aj v  chove. Tieto skúšky úspešne ukončilo šesť psov a to všetci v prvej cene.

 

Poradie Meno psa/suky Plemeno Vodič Cena Titul
1 Groll od Hudeca            NDS Patrik Hudec                   I. c.  248b.   CACT 🏆
2 ELLA JägerBunder          NDS Jozef Popelka                 I. c.  239b.   Res.CACT 🏆
3 LAKY Zákužské lesy NDS Mgr. Pavol Verai I. c.  238b.
4 CLEA Jasovské lesy NDS Mário Bӧgi I. c.  235b.
5 ELZA z Prandorfa NDS Branislav Abelovský I. c.  231b.
6 AMI Bohemia Šibeník NDS Jozef Grác I. c.  228b.
7 ANGY von trés villae Oboni PP Beňadik Hegeduš neobstál
8 CÉSAR z Brumovic NDS Miroslav Horváth neobstál

SHARE THIS