/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

XXIII. Memoriál Kolomana Slimáka

XXIII. Memoriál Kolomana Slimáka, Opatovská Nová Ves – Veľký Krtíš, 21.-22. september 2019

V dňoch 20.-22. septembra 2019 sa v Opatovskej Novej Vsi v okrese Veľký Krtíš uskutočnilo vrcholové kynologické podujatie – 23. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka – medzinárodných majstrovstiev SR stavačov s udeľovaním titulu CACIT.

Organizátorom skúšok boli Okresná organizácia SPZ Veľký Krtíš a Obvodná poľovnícka komora Veľký Krtíš v spolupráci s ústredím Slovenského poľovníckeho zväzu.

Slávnostné otvorenie za účasti Ing. Ľubomíra Slimáka, syna nestora slovenskej kynológie Kolomana Slimáka prebehlo v Rodinnom vinárstve Ďurík. Skúšky prebiehali v revíroch PO Hunter Lesenice (poľné práce), PZ Nová Ves (lesné práce) a PZ Kosihovce (vodné práce)

Hlavným rozhodcom na Memoriáli bol Ing. Miroslav Stanovský, CSc..

 

Na Memoriál bolo prijatých 22 psov a skúšky úspešne ukončilo 15  zúčastnených. Z toho 7 psov v I. cene, 6 v II. cene a 2 pssy v III. cene.

V náročných, ale výborne pripravených terénoch, ktoré preverili úroveň a pripravenosť jednotlivých psov ale aj ich vodičov sa víťazom Memoriálu Kolomana Slimáka SR 2019 s ocenením  CACT, CACIT a cenou za najlepšiu prácu v poli stal NKS Atreus Via Naturalis, ktorého viedol Karol Tollarovič.

Pre víťaza memoriálu venovala Slovenská poľovnícka komora guľovú zbraň od firmy M-HUNT s.r.o (www.m-hunt.sk).

V mene organizátorov súťaže by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa na tejto akcii sponzorsky podieľali. Zároveň ďakujeme OPK Veľký Krtíš a OkO SPZ Veľký Krtíš za výbornú organizáciu skúšok, členom ich kynologických komisií sa množstvo odvedenej práce pri jeho príprave a PO Hunter Lesenice, PZ Nová Ves a PZ Kosihovce za prepožičanie revírov, v ktorých samotný Memoriál prebiehal.

O pohodu účastníkov bolo postarané v Penzióne Hubert Lesenice a v Rodinnom vinárstve Ďurík, ktoré boli centrami Memoriálu.

Ešte raz všetkým ďakujeme.

Poľovníckej kynológii a Poľovníctvu zdar

Podrobné informácie sú v priloženej tabuľke.

polovnictvo.sk

SHARE THIS


Pridaj komentár