/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

54. Memoriál Jozefa Kadleca – 19.-20.10.2019

54. Memoriál Jozefa Kadleca – 19.-20.10.2019 Radošina

 

Vrcholová stavačiarska súťaž Memoriál Josefa Kadleca bol v tomto roku organizovaný už po 54. krát. Kvôli organizačným problémom sa konal v netradičnom termíne v druhej polovici októbra. Vďaka krásnemu slnečnému počasiu babieho leta boli však pre konanie tohto podujatia ideálne podmienky z hľadiska počasia .
Centrum konania 54. ročníka  MJK boli Piešťany. Losovanie v piatok večer sa uskutočnilo v hoteli Piešťany. Zahájenie v sobotu ráno a ukončenie MJK bolo v peknom areáli záhradníckej školy. V areáli školy bola tiež ohrádka /prinášanie líšky cez prekážku/, ktorú si tak v sobotu i nedeľu ráno mohli pozrieť všetci účastníci. Revíry pre práce boli v okresoch Piešťany a Topoľčany, preto i záštitu nad organizovaním tohto ročníka zobrala Okresná organizácia SPZ Topoľčany.
Na 54 ročníku MJK sa zúčastnilo 17 vodičov so svojimi psami. Prevažovali NKS – štartovalo ich 11. NDrS boli 2, 2 boli SHS a po jednom MKS a ČF.
Memoriál ukončilo 13 psov. Vypadli 4 psi. 9 psov skončilo v prvej cene, jeden v druhej cene a traja v tretej cene.
Víťazom 54. MJK sa stala Bella z Rakytovských lúk vedená Teréziou Banásovou.
Bella získala titul CACT a Všestranný víťaz SR 2019 so ziskom 494 bodov
2. Cvik z Banásovho dvora, NKS, vodič Ladislav Banás st. – 1. cena 493 bodov R.CACT
3. Egermaster Runa Kenaz, NDrS, vodič Otto Banás – 1. cena 491 bodov, CACT

Celkový prehľad  výsledkov je v priloženej tabuľke.

Veľké poďakovanie za zorganizovanie MJK patrí OKO SPZ Topoľčany, organizačnému výboru na čele s Jozefom Sedlačkom a  všetkým zainteresovaným poľovníckym organizáciám t. j. PS Forest A.J., PS Dudváh Dolné Voderady a PZ Mier Nitrianska Blatnica.  Ročník MJK patril medzi vydarené ročníky nielen z hľadiska počasia, ale aj  veľmi priateľskej atmosféry.

Ing. Jozef Jursa CSc. hlavný rozhodca

 

SHARE THIS


Pridaj komentár