/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Farbiarske skúšky stavačov (Dropie)

Váž. priatelia a priaznivci hrubosrstých stavačov!

Dňa 18.5.2019 usporiadal KCHHS farbiarske skúšky stavačov (FSS) v poľovnom revíri PS Dropie – Prútenka.

„Farbiarske skúšky sa usporadúvajú v poľných poľovných revíroch, kde pre nedostatok lesného porastu nie je možné usporiadať lesné skúšky, ale so zreteľom na výskyt a lov srnčej zveri v týchto revíroch vzniká potreba, aby psy preukázali poľovnú upotrebiteľnosť pre lov a dohľadávanie srnčej zveri. Na skúškach sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.“ (Kynologické predpisy SPK, Bratislava 2013)

Na skúšky sa prihlásilo a zúčastnilo 17 psov rôznych plemien stavačov.

Skúšky sa konali za pekného počasia, s priaznivými porastmi, s dobre pripravenými a vyznačenými stopnými dráhami. Posudzovali skúsení všestranní rozhodcovia: p. Miroslav Rigo  – hlavný rozhodca a p. Otto Banás, Ján Lovecký, Martin Barantal.

Skúšky prebiehali v pokojnej a priateľskej atmosfére, podľa skúšobného poriadku, o čom svedčí, že nebol podaný žiaden protest.

Víťazom skúšok sa stal p. Ján Kolenič so svojim psíkom. O výsledkoch skúšok vás ďalej informuje výcvikár klubu.

Za pomoc pri organizácii ďakujeme: sponzorom,priateľom a  členom PS Dropie – Prútenka.

 

Dropie, dňa 18.5.2018        Mgr. Gabo Skladan

SHARE THIS


Pridaj komentár