/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Členské poplatky na rok 2023

Vážení členovia KCHHS, 

Pripomíname úhradu členských poplatkov na rok 2023. 

Uhradiť ich môžete na číslo účtu: 

IBAN: SK79 0900 0000 0002 5145 2845 

SWIFT: GIBASKBX 

Členský poplatok je na rok: 

  • vo výške 10,- EUR pre člena SPZ 
  • vo výške 12,- EUR pre nečlena SPZ 

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť Vaše meno a rok, za ktorý platíte členské. 

Členský poplatok za rok 2023 je potrebné uhradiť do konca tohto kalendárneho roka, t.j. do 31.12.2022. 

Ak členský poplatok nebude uhradený, bude Vaše členstvo v klube ukončené a pre opätovné zaradenie do členstva bude potrebná nová registrácia a úhrada zápisného a členského poplatku. 

Zároveň žiadam členov klubu, ktorí majú aj ďalšie nedoplatky voči klubu (využitie jedinca v chove, uchovnenie, resp. iné poplatky), aby tieto nedoplatky tiež uhradili do 31.12.2022. 

V mene výboru klubu Vám želáme pokojné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok  2023! 

S pozdravom: Kynológii zdar! 

Gabriel Skladan 

Ekonóm klubu 

0905 320 871 

 

 

SHARE THIS


Pridaj komentár