/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Chovné jesenné skúšky stavačov (CACT), 27.10.2018 – Skalica

KCHHS v spolupráci s PS Pláňavany usporiada dňa 27.10.2018 t.j. v sobotu JSS – CHJSS v revíri
PS Pláňavany s zadaním titulu CACT a Res.CACT na ktoré Vás  vopred zaslanej písomnej prihlášky  pozývame.

Program :       07,30 hod.       zraz účastníkov, prezentácia, veterinárna prehliadka

08,30 hod.     otvorenie skúšok, žrebovanie, odchod do revíru

15,00 hod.     vyhodnotenie skúšok, vyhlásenie výsledkov, ukončenie

Zraz účastníkov bude na rybníkoch v Skalici v reštaurácii KAPOR o 7,30 hod (Grilbar U kapra).  Následne budú účastníci odvedený na poľovnícku chatu, kde bude otvorenie skúšok.

Skúšať sa bude podľa platného skúšobného poriadku pre JSS -CHJSS

Vodič psa musí mať so sebou preukaz pôvodu psa, veterinárny preukaz s platným očkovaním. Musí byť poľovnícky ustrojený a mať so sebou všetky potrebné pomôcky, doklady a zbraň.( vodič ktorý nemá zbraň si zabezpečí strelca )

Poplatok za JSS  je 40,- € pre vodičov členov KCHHS, pre ostatných vodičov 50,- €.

Štartovné si treba zaplatiť na účet KCHHS : IBAN: SK 79 0900 0000 0002 5145 2845 ,

Číslo účtu  : 0251452845/0900  .

Uprednostnení budú ktorí zaplatia štartovné na BU včas .

Štartovné je potrebné zaplatiť najneskôr v hotovosti na mieste skúšok.

 

 

PRIHLÁŠKY zasielajte poštou alebo e-mailom na adresu:

Ing. Pavol  D Y N K A  
Gagarinova 12, 908 51 Holíč,
Mobil : 0903 640 483
email : pady@holican.com

 

Tešíme sa na Vašu účasť na uvedenom kynologickom podujatí.

Poľovníckej kynológii zdar !

 

Ladislav Józsa                                                               Ing. Pavol  D Y N K A                                                         

predseda KCHHS                                                          tajomník KCHHS   

 

 

Propozicia

 

 

   

SHARE THIS


Pridaj komentár