/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Roayl Canin

Pnonuka od Roayl Canin, hlavný sponzor klubových výstav stavačov. Ponuka platí počas výstavy 26.5.2019 na celé portfólio z profesionálnej rady okrem CLUB PRO ENERGY HE. Pre viac informácii a možnosti registrácie kontaktujte: Ivanu Pál, ivana.pal@royalcanin.com , +421 903 659 079 príp. PRO zákaznícky servis,...
ďalej
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Farbiarske skúšky stavačov (Dropie)

Váž. priatelia a priaznivci hrubosrstých stavačov! Dňa 18.5.2019 usporiadal KCHHS farbiarske skúšky stavačov (FSS) v poľovnom revíri PS Dropie – Prútenka. „Farbiarske skúšky sa usporadúvajú v poľných poľovných revíroch, kde pre nedostatok lesného porastu nie je možné usporiadať lesné skúšky, ale so zreteľom na výskyt a lov srnčej...
ďalej