/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Termínové kalendáre podujatí pre rok 2020

Vážená poľovnícka aj nepoľovnícka verejnosť,

v prílohe môžete nájsť termínové kalendáre
osvetových, streleckých a
kynologických podujatí pre rok 2020.

Za zverejnené informácie a termíny zodpovedá každá OPK na svojom pracovisku samostatne.

Lesu a Lovu Zdar!

SHARE THIS


Pridaj komentár