/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Špeciálne skúšky z vodnej práce Dolný Štál 27.10.2019

KCHHS  usporiadal dňa 27.10.2019  v Dolnom Štále špeciálne skúšky z vodnej práce. Za výborného jesenného počasia sa v ranných hodinách zišlo na  dvore  areálu Józsa RANCH  z  deviatich prihlásených účastníkov osem. Z uvedených prihlásených psov bolo 5 – NDS, 2 -MKS, 1- NKS. Rozhodcovský  zbor bol vydelegovaný v zložení: HR – Mgr. Martin Barantal, Ján Kolenič, Miroslav Rigo, Pavel Záhorec. Na úvod  všetkých privítal pán  predseda KCHHS Ladislav  Józsa, ktorý  sa veľkou mierou pričinil o zorganizovanie  týchto skúšok v Dolnom Štále. Pre všetkých účastníkov boli nachystané chutné raňajky. Po nástupe, a oboznámení  sa s priebehom  skúšok  si účastníci vylosovali  štartovacie čísla.  Následne sa všetci presunuli do revíru  k  jazeru kde  prebiehali všetky disciplíny. Okolie jazera bolo zarastené s dostatočne veľkým a hustým tŕstím,  ktorý preveril  každého psa. Prvá disciplína ,, správanie sa  na stanovišti “ preverila  pripravenosť, a nervy psov ale aj vodičov .  Následne sa začali práce na vodnej hladine,  kde bolo vidieť   pekné  výkony niektorých psov.  Zaujímavou disciplínou  na každých vodných  skúškach je stopa zveri na vode.  Veľmi peknú prácu predviedla na tejto disciplíne sučka NDS ENNY od Hudeca.  Už ako som spomenul tŕstie bolo dostatočne husté a psy v ňom mali možnosť ukázať pri dohladávke kvalitu nosa,  ako aj chuť do práce pri naháňaní v trstí. Skúšky  úspešne ukončilo sedem psov v prevej cene a jeden pes v tretej cene.

Víťazom skúšok sa stala sučka NDS  ENNY od Hudeca s vodičom Patrikom Hudecom – I. c. 108 bodov .

Celková pripravenosť psov na týchto skúškach bola priemerná  a psy dokázali, že sú výborní vodári.

Veľmi ma tešila výborná atmosféra ktorá bola počas celých skúšok. Prispelo k tomu pekné počasie  a prostredie pre skúšky  ktoré vytvoril  Ladislav Jozsa, a jeho rodina za čo im  patrí veľké poďakovanie.

Verím, že v organizovaní skúšok vodnej práce budeme pokračovať aj v ďalších rokoch. Vytvoríme tak ďalší priestor pre našich vodičov, otestovať si prácu svojich zverencov, ale aj možnosť  splniť  jednu z podmienok  na zaradenie do chovu.

                   Mgr. Martin Barantal

výcvikár klubu

SHARE THIS


Pridaj komentár