/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Skúšky vlôh stavačov (PS Dropie)

Vážení priatelia a priaznivci hrubosrstých stavačov,

Dňa 6.4.2019 usporiadal KCHHS v poľovnom revíri PS Dropie – Prútenka skúšky vlôh stavačov (SVS).

„ Skúšky vlôh sú potrebné z chovateľského hľadiska, keďže pes na nich najlepšie ukáže vrodené vlastnosti, ktoré nie sú ešte ovplyvnené vyšším stupňom výcviku. Vhodné sú tiež z hľadiska kontroly dedičnosti, pre kontrolu výchovy a začatia s výcvikom psa. Je preto žiaduce, aby sa na nich zúčastnilo čo najviac psov. Skúšky vlôh nie sú skúškami poľovnej upotrebiteľnosti. Na skúškach vlôh sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.“ (Kynologické predpisy SPZ, Bratislava 1999)

Na tieto skúšky sa prihlásilo 14 stavačov rôznych plemien. Zúčastnilo sa spolu 13 psov.

Skúšky sa konali za priaznivého počasia, vo veľmi dobre zazverenom revíri. Pri troche šťastia mohli vodiči so svojimi zverencami natrafiť na voľne žijúcu srstnatú zver, či už srnčiu, alebo zajaca. Každý vodič mal ďalej zabezpečenú komorovanú pernatú zver (bažanta).

Skúšky prebiehali v pokojnej a priateľskej atmosfére, podľa skúšobného poriadku, o čom svedčí, že nebol podaný žiaden protest.

Skúšky posudzoval skúsený rozhodcovský zbor v zložení: Ján Kolenič (hlavný rozhodca), Ján Lovecký, Imrich Kevežda a Zoltán Varga.

Víťazom SVS sa stal Otto z Dropieho dvora s vodičom Tomášom Gálom v I.c. s počtom bodov 179. O výsledkoch skúšok vás ďalej informuje výcvikár klubu.

Za pomoc pri organizácii ďakujeme: Ing. Katka Bérešová – SAŽP Dropie a členom a sympatizantom PS Dropie – Prútenka.

 

Dropie, dňa 6.4.2019        Mgr. Gabo Skladan

SHARE THIS


Pridaj komentár