/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Pozvánka na konferenciu 27.03.2022

POZVÁNKA

Klub chovateľov hrubosrstých stavačov pozýva všetkých členov klubu
na konferenciu, ktorá sa uskutoční
27. marca 2022 o 9:30 hod. na poľovníckej chate v Abraháme.
Program konferencie:

1. Registrácia, úhrada členských poplatkov, správa o počte prítomných členov
2. Zahájenie schôdze a privítanie účastníkov
3. Voľba pracovného predsedníctva a zapisovateľky
4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
5. Voľba overovateľov zápisnice
6. Návrh a schválenie programu konferencie
7. Kontrola plnenia uznesení z minulého roku
8. Príhovor predsedu – správa o činnosti klubu
9. Správa ekonóma
10. Správa matrikára
11. Správa výcvikára
12. Správa poradcu chovu pre NDS
13. Správa poradcu chovu pre PP
14. Správa predsedu Dozornej rady
15. Plán akcií klubu
16. Diskusia
17. Jednotlivé návrhy funkcionárov výboru klubu
18. Voľby do výboru klubu, dozornej rady a zástupcov do KR SPZ
19. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
20. Ustanovenie chovateľskej rady
21. Správa návrhovej komisie – Návrh uznesení
22. Schválenie uznesenia
23. Záver
Po ukončení konferencie sa bude konať Chovný zvod jedincov.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie!
Výbor KCHHS

SHARE THIS


Pridaj komentár