/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Výročná členská schôdza KCHHS – 29.03.2020 – Abrahám

POZVÁNKA! Výbor KCHHS pozýva všetkých svojich členov a priaznivcov KCHHS naVÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU Dátum: 29.0.2020 MIESTO KONANIA: Chata PZ Abrahám, okr. Galanta ZAČIATOK: 9:00hod. Po výročnej členskej schôdzi sa uskutoční chovný zvod
/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Termínové kalendáre podujatí pre rok 2020

Vážená poľovnícka aj nepoľovnícka verejnosť, v prílohe môžete nájsť termínové kalendáre osvetových, streleckých a kynologických podujatí pre rok 2020. Za zverejnené informácie a termíny zodpovedá každá OPK na svojom pracovisku samostatne. Lesu a Lovu Zdar!