/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

22. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka

Medzinárodné všestranné majstrovstvá SR stavačov s udeľovaním titulov CACIT a CACT organizovl Ústredie Slovenského poľovníckeho zväzu v spolupráci s PS Adamovské jazerá v poľovnom revíri Gbely Lúky. Na súťažiach sa prezentovalo spolu 22 najlepších účastníkov zo Slovenska, ako aj zo zahraničia.     Suka...
ďalej