/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

PF 2023 !!!

/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Členské poplatky na rok 2023

Vážení členovia KCHHS,  Pripomíname úhradu členských poplatkov na rok 2023.  Uhradiť ich môžete na číslo účtu:  IBAN: SK79 0900 0000 0002 5145 2845  SWIFT: GIBASKBX  Členský poplatok je na rok:  vo výške 10,- EUR pre člena SPZ  vo výške 12,- EUR pre nečlena SPZ ...
ďalej